ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සහ ජලය සමග මිශ්‍ර කිරීමට පෙර, සිමෙන්ති සාමාන්‍යයෙන් අළු පැහැති කුඩක් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන්, සම සමග ගැටුනු විට එය විසින් ආසාත්මික ප්‍රතික්‍රියා දක්වන බැවින් සහ සම, ඇස් සහ පෙනහළු වලට සිමෙන්ති කුඩු විසින් උත්කෝපී ප්‍රතිචාර දක්වන බැවින්, එය භාවිතා කරන්නන් විසින් ධූලි ආවරණයක්, ආරක්ෂක කණ්ණාඩි සහ, ආරක්ෂිත අත්වැසුම් පැලඳිය යුතු වෙයි [1][2][3]

පටුන

සිමෙන්ති පිළිබද අතීත තොරතුරුසංස්කරණය

පූර්ව භාවිතසංස්කරණය

නූතන සිමෙන්තිසංස්කරණය

Types of modern cementසංස්කරණය

පෝර්ට්ලන්ඩ් සිමෙන්තිසංස්කරණය

 

අප්‍රිකාවසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

වැඩිදුර කියැවීම්සංස්කරණය

බාහිර සබැඳුම්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිමෙන්ති&oldid=391184" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි