තනි වචන (සිංහල භාෂාව)

භාෂාවේ අලංකාරය පිණිස යොදා ගනී
(සිංහල භාෂාවේ තනි වචන වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

වචන කිහිපයක් වෙනුවට යොදන තනි වචන සිංහල භාෂාවේ දක්නට ලැබේ.

 1. පාද හතරක් ඇති - සිවුපා
 2. පොත් සදහා කාලය ගත කිරීමට ඇති තැන - පුස්තකාලය
 3. දෑසම නොපෙනෙන පුද්ගලයා - අන්ධයා
 4. ප්‍රගතියට යාමට කැමති - ප්‍රගතිශීලී
 5. බිය උපදන සුළු - බියජනක
 6. පවුලක උපන් පළමු දරුවා - කුළුඳුල්
 7. සමාජයට කැමති - සමාජශීලී
 8. මිලකළ නොහැකි - අමිල
 9. දොළොස් මසකට වරක් - වාර්ෂික
 10. ගසක අතු බෙදෙන තැන - දෙබල
 11. ජනතාව අඩු - ජනශුන්‍ය
 12. මෙරටට ගෙන එන - ආනයන
 13. මෙරටින් විදේශවලට යවන - අපනයන
 14. ඇඳුම් මසන්නා - සන්නාලියා
 15. කොණ්ඩය කපන්නා - කරණවෑමියා
 16. කෑම උයන්නා - අරක්කැමියා
 17. සපත්තු මහන්නා - සපතේරුවා
 18. ගමෙහි වාසයකරන්නා - ගැමියා
 19. රජුට තුති ගී ගයන්නා - වන්දිභට්ටයා
 20. ස්වාමියා මළ ස්ත්‍රිය - වැන්දඹුව
 21. ජලය නැති කාලය - ඉඩෝරය
 22. පාගන ලද ගොයම - මැඩවුම
 23. පරපුරෙන් පරපුරට පැවත එන - පාරම්පරික
 24. නළලට වැටෙන කෙස්රොද - කියඹුව
 25. උස බිමක ඇති තැනිතලා බිම්කඩ - සානුව
 26. තාපසයන් වාසයකරන ස්ථානය - අසපුව
 27. යකඩින් කරන ලද - අයෝමය
 28. දැවයෙන් කරන ලද - දැවමුවා
 29. රිදියෙන් කරන ලද - රිදීමුවා
 30. ගලින් කරන ලද - ශෛලමය
 31. සාමයට කැමති - සාමකාමී
 32. සැමදාම පවතින - සදාකාලික
 33. අනුන් ගැන සිතන්නා - පරාර්ථකාමී
 34. තමන් ගැන පමණක් සිතන්නා - ආත්මාර්ථකාමී
 35. දිවි ඇති තාක් - යාවජීව
 36. ජලය නොමැති - නිරුදක
 37. අඳුර වැටී රෑ බෝවෙන වෙලාව - ගොම්මන
 38. නෙත් පිනවන - නෙත්කළු
 39. සිත් පිනවන - සිත් කළු
 40. කන් පිනවන - කන් කළු
 41. ඔටුනු පැළඳවීමේ මංගල්‍යය-මෞලිමංග්‍ය
 42. මඩෙහි උපන් - පංකජ
 43. ජනතාව බොහෝ ඇති -ජනාකීර්ණ
 44. දෙව් මිනිසුන් සහිත - සනරාමර
 45. එක් ව ගමන් ගන්නා-සහචර


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තනි_වචන_(සිංහල_භාෂාව)&oldid=675730" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි