තාලයකට ගායනා කරන පද වැලක් සිංදුවක් හෙවත් ගීතයක් නම්වේ. මෙහිදී බොහෝ විට සංගීත භාණ්ඩද වාදනය කෙරේ.

ගායකයින් තුන්දෙනෙක් සිංදුවක් ගායනාකිරීම. එක් ගායකයෙක් lute එකක් වාදනය කරමින් සිටී. Das Konzert [The Concert] (c. 1490, Lorenzo Costa).

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිංදු&oldid=433621" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි