සැරියුත්, මුගලන්

බුදු රජාණන් වහන්සේගේ අගසව් දෙනම

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැරියුත්,_මුගලන්&oldid=468704" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි