සැන් මැරීනෝ යනු දකුණු යුරෝපයේ පිහිටි දේශයකි .මෙය සිව්පසින්ම ඉතාලිය ට මායිම් වේ ්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැන්_මරිනෝ&oldid=491447" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි