ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Purposeසංස්කරණය

For ending a userbox grouping. See {{userboxtop}} for usage instructions.

See alsoසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Userboxbottom&oldid=136857" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි