ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{Lx|Tag|Name|Namespace|Label}} produces TagName (සංස්කරණය|Label|ඉතිහාසය|සබැඳි|මුරකිරීම|ලඝු-සටහන්)

This template is a metatemplate for the Template:Ln-family. This template should normally not be used on its own. Its purpose is to ensure that all ln-template looks the same.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Lx&oldid=172560" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි