සැකිල්ල:History

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]


Usageසංස්කරණය

{{History|full page name}}
This creates a link to the edit history of full page name.
{{History|full page name|text}}
This creates a link text to the history of the specified page.
{{History}}
The default is the SUBJECTPAGENAME, for use on the talk page.
Template:History (edit discuss links history) supports optional substitution:
{{subst:History|subst=subst:}}
{{subst:History|full page name|subst=subst:}}

See alsoසංස්කරණය

See also Template:Pagelog (edit discuss links history) and the සැකිල්ල:Pagelog.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:History&oldid=140048" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි