ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

Provides an infobox for the Geological eras - Palaeozoic, Mesoproterozoic and the ilk.

Administered by the Periods taskforce.

See alsoසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Geological_era&oldid=413791" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි