සැකිල්ල:Deletable image-caption


This file is a candidate for speedy deletion. It may be deleted after seven days from the date of nomination.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

To be tagged on the captions of images in articles.

To add this notice, enter {{Deletable image-caption|සඳුදා, ජූලි 4, 2022|date=ජූලි 2022}} following captions.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Deletable_image-caption&oldid=133393" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි