සැකිල්ල:කොමන්ස් ප්‍රවර්ගය-පේළිගත

(සැකිල්ල:Commons category-inline වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

[[commons:Lua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).|Lua දෝෂය in Module:I18n at line 19: bad argument #1 to 'next' (table expected, got boolean).]] හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Purposeසංස්කරණය

This template can be used to generate a link to a Commons category. It is intended for use in the "External links" section of an article.

Usageසංස්කරණය

* {{Commons category-inline|Ursus maritimus}}

yields:

  • Ursus maritimus හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත

* {{Commons category-inline|Ursus maritimus|Polar bears}}

yields:

  • Polar bears හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත

* {{Commons category-inline|Ursus maritimus|''Ursus maritimus''}}

yields:

  • Ursus maritimus හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත

TemplateDataසංස්කරණය

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for කොමන්ස් ප්‍රවර්ගය-පේළිගත

This template creates a link to a category on Commons.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Category name1

The name of the Commons category this template will link to. If no value is provided the Wikidata sitelinks are used by default.

Stringoptional
Displayed text2

The text that the link will display to the user. If no value is provided it will default to category name or page name, in that order.

Stringoptional
nowrapnowrap

Stops the text of the commons category from wrapping

Stringoptional
lcfirstlcfirst

Displays the first letter as lower-case

Stringoptional

Tracking categoriesසංස්කරණය

Normal categoriesසංස්කරණය

Maintenance categoriesසංස්කරණය

See alsoසංස්කරණය