ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

This acts just like {{age}} but will sort correctly in sortable tables.

See alsoසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Age_nts&oldid=115541" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි