කියමනක්

ඉඟුරු දී මිරිස් ගත්තා වගේ.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:සතියේ_වදන&oldid=197135" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි