සාහිත්‍ය විචාරය යනු සාහිත්‍යයෙහි අධ්‍යයනය, ඇගැයුම සහ අර්ථකථනයයි.

එය එකිනෙකාගේ කැමැත්ත හා අකමැත්ත අනුව සිදු වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාහිත්‍ය_විචාරය&oldid=487253" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි