යම් තක්සෝනයක් ලොව පුරා ගැලපෙන වාසභූමිවල ව්‍යාප්තව තිබීම ජීවවේදයේදී සාර්වභෞමික ව්‍යාප්තිය ලෙස හඳුන්වනුලබයි.

Orcinus orca සහ උන්ගේ ව්‍යාප්තිය (නිල් පැහැයෙන්)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාර්වභෞමික_ව්‍යාප්තිය&oldid=360568" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි