සාකච්ඡාව:ලැට්වියාව

Add topic
There are no discussions on this page.

අනේ මට හිනාව නවත්තගන්න බැහැ. ලැටිපියා කියල රටක් නැහැ මහත්තයෝ. ලැට්වියා තමයි නම. --- 112.135.210.121 11:12, 18 ජූලි 2011 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ලැට්වියාව&oldid=320247" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "ලැට්වියාව" page.