භාරත ජනරජය ඉන්දියානු උප මහාද්වීපය

This is the real Sinhala Wikipedia article for the English Wikipedia article on India

සංස්කරණය

The Sinhala name for India is "භාරතය" not "ඉන්දියාව" 112.134.218.108 12:15, 9 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)Reply

How?? Both are used for India and ඉන්දියාව is the most commonly used name. Ben MacTavish (talk) 14:47, 25 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)Reply
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:භාරතය&oldid=497507" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "භාරතය" page.