ස්වාධිපත්‍යය

(ස්වෛරීත්වය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

යම් භූගෝලීය සීමාවක් තුල ස්වාධීන අධීකාරී බලය තිබීම ස්වාධිපත්‍යය හෙවත් ස්වෛරීත්වය වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ස්වාධිපත්‍යය&oldid=469905" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි