සර්වත්‍ර වායු නියමය

pv=nrv
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සර්වත්‍ර_වායු_නියමය&oldid=316210" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි