සංස්ථා යනු සමාජයේ ක්‍රියාකාරී ඒකක හඳුන්වන සිංහල වදනකි. කුඩාම සමාජ සංස්ථාව ලෙස පෙරදිග සමාජය සලකන්නේ පවුල් සංස්ථාවයි.

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංස්ථා&oldid=519690" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි