සංවර්ධිත රටක්, හෝ ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් (ඉංග්‍රීසි:  developed country, high-income country)[3][4], යනු අනෙකුත් අඩු කාර්මිකකරණය වූ ජාතීන්ට සාපේක්ෂව උසස් ජීවන තත්ත්වයක්, සංවර්ධිත ආර්ථිකයක් සහ දියුණු තාක්‍ෂණික යටිතල පහසුකම් ඇති ස්වෛරී රාජ්‍යයකි.

  Developed countries or cities (IMF)
  Data unavailable

World map showing country classifications per the IMF[1] and the UN[2] (last updated April 2023). "Developed economies" according to this classification scheme are shown in blue. The map does not include classifications by the World Bank.

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

මුලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  1. ^ "World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database—WEO Groups and Aggregates Information". IMF.org. International Monetary Fund. 3 March 2023 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 2 June 2022.
  2. ^ Least Developed Countries සංරක්ෂණය කළ පිටපත 17 මැයි 2011 at the Wayback Machine (2018 list සංරක්ෂණය කළ පිටපත 21 දෙසැම්බර් 2019 at the Wayback Machine)
  3. ^ "Fiscal Policy and Inclusive Growth in Advanced Countries: Their Experience and Implications for Asia" (PDF). adb.org. Asian Development Bank. December 2014. 26 July 2021 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත (PDF). සම්ප්‍රවේශය 8 July 2021.
  4. ^ "Advanced Countries Will Benefit Most from Progress in Technology, with Lesser Benefits to Other Nations". rand.org. RAND Corporation. 1 June 2006. 21 August 2021 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 8 July 2021.

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංවර්ධිත_රටවල්&oldid=581581" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි