ෂැවොලින් කුං ෆු

kungfu

ෂැවොලින් කුං ෆු ෂැවොලින් වුෂු හෝ ෂැවොලින් ක්වාන් ලෙසද හැඳින්වේ, වුෂු හෝ කුංෆු හි පැරණිතම, විශාලතම හා වඩාත් ජනප්‍රිය සටන් ක්‍රම වලින් එකකි.

ෂැවොලින් භික්ෂූන් විසින් කුං ෆු නිරූපණය කරයි.

ඉතිහාසයසංස්කරණය

===ෂැවොලින්ට පෙර

චීන සටන් කලාව===

දකුණු හා උතුරු රාජවංශ (ක්‍රි.ව. 420–589)සංස්කරණය

සුයි සහ ටැන්ග් රාජවංශ (ක්‍රි.ව. 581-907): ෂැවොලින් සොල්දාදුවන් භික්ෂූන්සංස්කරණය

මින්ග් රාජවංශය (1368-1644)සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෂැවොලින්_කුං_ෆු&oldid=469806" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි