සිංහල නමින් හදුන්වනුයේ 72 ව්‍යවස්ථාවෙන් ශ්‍රි ලංකාව නමින් හැදුන්වන්නට යෙදුන සිංහලයේ ජාතික සංස්කෘතියට අයත් ජනයායි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලාංකික_ජනයා&oldid=469768" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි