ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්‍යාණී සාමග්‍රී ධර්ම මහා සංඝ සභාව

පොහොය කර්ම හා උපසම්පදා කටයුතු සඳහා බස්නාහිර ප්‍රදේශයේ වැඩ ඉන්නා ස්වාමීන් වහන්සේලාට එම කටයුතුවලට මහනුවරට පැමිණීම දුෂ්කර වූ හෙයින් එකී කරුණු සලකා බලා සියම් නිකායේ පාර්ශවයක් ලෙස කළ්‍යාණි ධර්ම මහා සංඝ සභාව ඇරඹිණි. පසුව එය දෙකට බෙදී කෝට්ටෙ රජමහා විහාරය මූලස්ථානය කරගනිමින් කෝට්ටෙ ශ්‍රී කල්‍යාණී සාමග්‍රි සංඝ සභාව ලෙසින් කෝට්ටෙ පාර්ශ්වය ඇරඹිණි.වර්තමානයේ මහනායක ධූරන්ධරව වැඩ සිටින්නේ අති පූජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර මහානායක නාහිමිපාණන් වහන්සේයි.