ශ්‍රී ලංකා ජනරජය

(ශ්රි ලංකා ජනරජය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ශ්‍රී ලංකා රජය ක්‍රි.ව. 1972 මැයි 22 දින සිට සිට 1978 පෙබරවාරි 4 දින දක්වා ශ්‍රී ලංකා ජනරජය නම් විය.

රාජ්‍ය නායකසංස්කරණය

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ශ

ආණ්ඩු ප්‍රධානීසංස්කරණය

අගමැති මහින්ද රාජපක්ශ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_ලංකා_ජනරජය&oldid=491530" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි