ශම්භාලා යනු හින්දු හා ටිබෙට් බෞද්ධ සංස්කෘතිවල කියැවෙන කල්පිත රාජධානියකි.[1]

Manjuśrīkīrti, King of Shambhala
Portrait of an Alti Himalian Shaman. Detail from "A Sorceress from Tungusy" 1812–1813 by: E. Karnejeff


මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "අනෝතත්ත විල හා මානස විල තිබ්බතයෙන් හමුවෙයි !". දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය. සම්ප්‍රවේශය 2017-12-03.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශම්භාලා&oldid=445544" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි