ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

ශබ්ද කෝෂය (Dictionary) යයනමබ

ශබ්ද කෝෂයක් යනු නියත භාෂා එකක හෝ කිහිපයක වචනවල එකතුවකි. බොහෝ විට ඒවා අකාරාදී පිළිවෙලට සකස් කර ඇත.

A multi-volume Latin dictionary in the University Library of Graz.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශබ්ද_කෝෂය&oldid=424020" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි