වොල්ගා (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා:Disambiguation page

වොල්ගා යනු රුසියාවේ පිහිටි යුරෝපයේ දිගම ගංගාව වේ.

ස්ථානසංස්කරණය

රුසියාවේ
එක්සත් ජනපදය

ව්‍යාපාරිකසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වොල්ගා_(බහුරුත්හරණය)&oldid=509290" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි