වෛශ්‍රව

වෙනත් නම්- විශ්‍රව මුනි, විශ්‍රවාස මුනි

වෙසමුණි හෝ වෛශ්‍රව යනු මහා ඍෂි පුලස්තිගේ වැඩි මහලු පුතණුවෝය [1].

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෛශ්‍රව&oldid=593428" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි