වීනස්

(වීනස් (පුරාණෝක්තිය) වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

රෝම දෙවතාවියකි

සිප්පි කටිටක හිඳගෙන සිටින වීනස් දෙවතාවිය (from the Casa di Venus, Pompei. Before 79 AD.)

බල ක්‍ෂේත්‍රසංස්කරණය

  • ආදරය
  • ලස්සන
  • රතිය
  • සරුබව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වීනස්&oldid=470819" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි