"මිෂෙල් දිල්හාරා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
== සම්මාන ==
දිල්හාර ජාත්‍යන්තර හා දේශීය සම්මාන උළෙලවලදී සම්මාන කිහිපයක් දිනා ඇත.<ref>{{cite news |url=http://www.silumina.lk/2018/12/29/%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1/%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2-%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA-%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A-%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%92-%E0%B6%85%E0%B6%BB%C2%AD%E0%B6%B8%E0%B7%94%C2%AD%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92 |title=I don't expect anything from social service|newspaper=[[Silumina]] |date=29 December 2018 |accessdate=29 December 2018 }}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.navaliya.com/2018/12/24/navaindex.htm|title=Young generation can change the world |date=24 December 2018|publisher=[[Navaliya]]|accessdate=24 December 2018}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.sarasaviya.lk/features/2018/12/20/1773/%E0%B6%9A%E0%B7%85-%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3%E0%B6%A7-%E0%B6%9A%E0%B7%85-%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3%E0%B6%9A%E0%B7%8A|title=Appreciation for what have done|newspaper=[[Sarasaviya]]|language=Sinhala|date=20 December 2016|accessdate=20 December 2016}}</ref>
දිල්හාර ජාත්‍යන්තර හා දේශීය සම්මාන උළෙලවලදී සම්මාන කිහිපයක් දිනා ඇත.
=== යෞවන සමුළු සම්මාන ===
=== අබ්දුල් කලාම් අනුස්මරණ විශිෂ්ටතා සම්මාන ===

සංස්කරණ

1,919

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/460430" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි