"යුරෝපියානු සංගමය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

To be merged
සුළු (Fix solved problem)
(To be merged)
[[Category:{{merge|යුරෝපා සංගමය]]}}
{{translate}}
{{තොරතුරුකොටුව භූ-දේශපාලනීය සංවිධානය
{{අසම්පූර්ණ}}
|name =
{{ ඇකිළියහැකි ලැයිස්තුව
|titlestyle = background:transparent; font-size:9pt;
|title = {{ප්‍රමාණයවෙනස්කරන්න|11.5pt|යුරෝපියානු සංගමය }}
|{{තොරතුරුකොටුව|subbox=yes|bodystyle= font-size:9pt;font-weight:normal;
| rowclass1 = mergedrow| label1 = [[බල්ගේරියානු භෘෂාව |බල්ගේරියානු]]: | data1 = {{බස|bg|ඒව්ලොබේස්කින් සියුස්}}
| rowclass2 = mergedrow| label2 = [[ක්‍රොයේෂියන් භාෂාව| ක්‍රොයේෂියන්]]: | data2 = {{බස|hr|එව්රුප්ස්කා ඌනියා }}
| rowclass3 = mergedrow| label3 = [[චෙක් භාෂාව |චෙක්]]: | data3 = {{බස|cs|ඒවිරුප්ස්කා උනියා }}
| rowclass4 = mergedrow| label4 = [[ඩෙන්මාර්ක භාෂාව |ඩෙන්මාර්ක]]: | data4 = {{බස|da|ඩෙන් යුරොපේස්කි උනියොන්}}
| rowclass5 = mergedrow| label5 = [[ලන්දේසි භාෂාව |ලන්දේසි]]: | data5 = {{බස|nl|යුරොපේසෙ උනී}}
| rowclass6 = mergedrow| label6 = [[ඉංග්‍රීසි භාෂාව |ඉංග්‍රීසි]]: | data6 = {{බස|en|යුරපියන් යූනියන්}}
| rowclass7 = mergedrow| label6 = [[එස්ටෝනියානු භාෂාව |එස්ටෝනියානු]]: | data6 = {{බස|et|යුරෝප්පා ලීට්}}
| rowclass8 = mergedrow| label7 = [[පින්ලන්ත භාෂාව |පින්ලන්ත]]: | data7 = {{බස|fi|ඉයුරෝපන් ඌනියුනි }}
| rowclass9 = mergedrow| label8 = [[ප්‍රංශ භාෂාව |ප්‍රංශ]]: | data8 = {{බස|fr|උනියන් යුරොපේන්නෙ }}
| rowclass10 = mergedrow| label9 = [[ජර්මානු භාෂාව |ජර්මානු]]: | data9 = {{බස|de|යුරෝපේෂ උනියොන් }}
| rowclass11 = mergedrow| label10 = [[ග්‍රීක භාෂාව |ග්‍රීක]]: | data10 = {{බස|el|යුරෝපයි ඉකියලොෂ්}}
| rowclass12 = mergedrow| label11 = [[හන්ගේරියානු භාෂාව |හන්ගේරියානු]]: | data11 = {{බස|hu|එවුරෝපයි යුනියෝ }}
| rowclass13 = mergedrow| label12 = [[අයිරිෂ් භාෂාව |අයිර්ෂ්]]: | data12 = {{බස|ga|ඔන් ටේන්ටස් යුරොපා}}
| rowclass14 = mergedrow| label13 = [[ඉතාලියානු භාෂාව|ඉතාලියානු]]: | data13 = {{බස|it|ඌනියොනෙ යුරෝපෙයා }}
| rowclass15 = mergedrow| label14 = [[ලැට්වියානු භාෂාව |ලැට්වියානු]]: | data14 = {{බස|lv|ඉරෝපස් සවියනීබා}}
| rowclass16 = mergedrow| label15 = [[ලිතුවේනියානු භාෂාව| ලිතුවේනියානු]]: | data15 = {{බස|lt|යුරොපොස් සායුන්ගා }}
| rowclass17 = mergedrow| label16 = [[මෝල්ටා භාෂාව| මෝල්ටා]]: | data16 = {{බස|mt|උනියෝනි යුරොපේයා}}
| rowclass18 = mergedrow| label17 = [[පෝලන්ත භාෂාව| පෝලන්ත]]: | data17 = {{බස|pl|උනියා උරොපේස්කා}}
| rowclass19 = mergedrow| label18 = [[පෘතුගීසි භාෂාව | පෘතුගීසි]]: | data18 = {{බස|pt|උනියෝ යුරොපේය}}
| rowclass20 = mergedrow| label19 = [[රුමේනියානු භාෂාව | රුමේනියානු]]: | data19 = {{බස|ro|උනිනියා යුරොපේනා}}
| rowclass21 = mergedrow| label20 = [[ස්ලොවැක් භාෂාව| ස්ලොවැක්]]: | data20 = {{බස|sk|යුරෝපේස්කා ඌනියා}}
| rowclass22 = mergedrow| label21 = [[ස්ලොවේනියානු භාෂාව | ස්ලොවේනියානු]]: | data21 = {{බස|sl|යුරෝප්ස්කා ඌනියා}}
| rowclass23 = mergedrow| label22 = [[ස්පාඤ්ඤ භාෂාව| ස්පාඤ්ඤ]]: | data22 = {{බස|es|උනියන් යුරෝපේයා }}
| rowclass24 = mergedrow| label23 = [[ස්වීඩන භාෂාව|ස්වීඩන]]: | data23 = {{බස|sv|යූරොපේස්කා යුනියෝනා}}
}}
}}
|linking_name = යුරෝපියානු සංගමය
|image_flag = Flag of Europe.svg
|alt_flag = නිල් පැහැ පසුතලයක රන්වන් තරු 12 කින් සමන්විත වෘත්තය
|motto = "[[යුරෝපියානු සංගමයෙහි ආදර්ශ පාඨය |විවිධත්වය හමුවේ එකමුතු බව]]"<ref name="Four Freedoms"/><ref name="EU-Symbols"/><ref name="Legislative Observatory"/>
|anthem = "[[යුරෝපයේ ගීය |ඕඩ් ටු ජෝයි]]" {{කුඩා|(වාද්‍ය)}}<ref name="EU-Symbols"/> <div style="padding-top:0.4em;">[[ගොනුව:Anthem of Europe (US Navy instrumental short version).ogg|center]]</div>
|image_map = Global European Union.svg
|map_width = 220px
|capital = [[බ්‍රසල්ස්]] {{කුඩා|(''[[තත්වාකාරයෙන්]]'')}}<ref name=capital>{{උපන්‍යාස පොත |url=https://books.google.com/books?id=qb6NAQAAQBAJ&pg=PA64|title=කැපිටල් සිටීස් අරවුන්ඩ් ද වර්ල්ඩ්: ඇන් එන්සයික්ලොෆීඩියා ඔෆ් ජියෝග්‍රෆි, හිස්ට්‍රි, ඇන්ඩ් කල්චර්: ඇන් එන්සයික්ලොෆීඩියා ඔෆ් ජියෝග්‍රෆි, හිස්ට්‍රි, ඇන්ඩ් කල්චර් |year=2013|first=රෝමන් ඒඩ්‍රියන් |last=සයිබ්‍රිස්කි|publisher=[[ABC-CLIO]]|quote=Brussels, the capital of Belgium, is considered to be the de facto capital of the EU}}</ref>
| latd=50 |latm=51 |latNS=N |longd=4 |longm=21 |longEW=E
|largest_settlement = [[ලන්ඩනය]]<!-- ONS 2015 municipal population: 8,630,000; UN DESA 2015 urban population: 10,313,307--> සහ [[පැරිසිය]]{{ref|footnote_a|a}}<!-- INSEE 2014 municipal population: 2,241,346; UN DESA 2015 urban population: 10,843,285--><!--NOTE: Discuss before making changes, per [[Talk:European Union/Archive 28#Largest city]]. While Greater London has a larger population than the City of Paris, both London and Paris are the largest cities in the European Union by urban population.-->
|largest_settlement_type = නගර
|official_languages =
{{ඇකිළියහැකි ලැයිස්තුව
|titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
|title = [[යුරෝපියානු සංගමයෙහි භාෂා |භාෂා 24]]
| {{තිරස්ලැයිස්තුව |[[බල්ගේරියානු භාෂාව|බල්ගේරියානු]] |[[ක්‍රොයේෂියානු භාෂාව| ක්‍රොයේෂියානු]] |[[චෙක් භාෂාව|චෙක්]] |[[ඩෙන්මාර්ක භාෂාව|ඩෙන්මාර්ක]] |[[ලන්දේසි භාෂාව|ලන්දේසි]] |[[ඉංග්‍රීසි භාෂාව|ඉංග්‍රීසි]] |[[එස්ටෝනියානු භාෂාව|එස්ටෝනියානු]] |[[පින්ලන්ත භාෂාව|පින්ලන්ත]] |[[ප්‍රංශ භාෂාව|ප්‍රංශ]] |[[ජර්මානු භාෂාව|ජර්මානු]] |[[ග්‍රීක භාෂාව|ග්‍රීක]] |[[හන්ගේරියානු භාෂාව|හන්ගේරියානු]] |[[අයිරිෂ් භාෂාව|අයිරිෂ්]] |[[ඉතාලියානු භාෂාව|ඉතාලියානු]] |[[ලැට්වියානු භාෂාව|ලැට්වියානු]] |[[ලිතුවේනියානු භාෂාව|ලිතුවේනියානු]] |[[මෝල්ටා භාෂාව|මෝල්ටා]] |[[පෝලන්ත භාෂාව|පෝලන්ත]] |[[පෘතුගීසි භාෂාව|පෘතුගීසි]] |[[රුමේනියානු භාෂාව|රුමේනියානු]] |[[ස්ලොවැක් භාෂාව|ස්ලොවැක්]] |[[ස්ලොවීන් භාෂාව|ස්ලොවීන්]] |[[ස්පාඤ්ඤ භාෂාව|ස්පාඤ්ඤ]] |[[ස්වීඩන භාෂාව|ස්වීඩන]]}}
}}
 
}}
==යුරෝපා සංගම් ව්‍යවස්ථාව==
යුරෝපා සංගම් ව්‍යවස්ථාව යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවල ක්‍රියාත්මක වන අසහාය නීතියයි. යුරෝපා සංගම් නීතිය එහි සාමාජික රටවල නීති පද්ධතිය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති අතර සමහර ක්ෂේත්‍ර වල දී විශේෂයෙන් ම ආර්ථික සහ සමාජ ප්‍රතිපත්ති, ජාතික නීතිය අභිබවා කටයුතු කරනු ලබයි. යුරෝපා සංගමය ෆෙඩරල් රාජ්‍යයක් හෝ අන්තර් රාජ්‍යය සංවිධානයක් වත් නොවේ. එය සාමාජික රටවල අන්‍යෝන්‍ය සමාජීය සහ අර්ථික ප්‍රතිලාභ සඳහා ජාත්‍යන්තර නීතියේ නව නීතිමය සැකැස්මක් වේ. එය සමහර විටක දී ජාතියේ සීමාවන් ඉක්මවා යන නීතියක් ලෙස හදුන්වනු ලබයි.
පසුගිය අවුරුදු 56 තුළ යුරෝපා සංගම් නීතිය ක්‍රමයෙන් පරිණාමය වී ඇත. පැරිස් ගිවිසුම 1956 දී අත්සන් කල විට එ මඟින් යුරෝපා ගල්අඟුරු සහ වානේ ප්‍රජාව ස්ථාපිත කරන ලද අතර ඊට එකඟ වූයේ රටවල් 6 ක් පමණි. වසර 5 කට පසුව එම රටවල් 6 විසින් ම යුරෝපා ආර්ථික ප්‍රජාව පිහිටුවන ලදී. වර්ෂ 2007 වන විට සාමාජික රාජ්‍යයන් 27 ක මිලියන 500 ක ජනගහනයක් යටත් වන අතර එය ලොව නව නීති පද්ධතීන් ගණනාවක් ආවරණය කරනු ලැබූ නීතීන්ගෙන් එකක් බවට පත්ව ඇත.
යුරෝපා සංගම් නීතිය ස්තම්භ තුනකින් යුත් වන ව්‍යුහයකින් සමන්විත වේ. වඩා වැදගත් වන පළමු ස්තම්භය ආර්ථික සහ සමාජීය අයිතිවාසිකම් සහ යුරෝපා ආයතන පිගිටුවන අකාරය පිලිබඳව අවධානය යොමු කරනු ලබයි. මෙය 1957 රෝමයේ දී අත්සන් කරන ලද යුරෝපා ප්‍රජා ගිවිසුමේ සඳහන් වන අතර පසුකාලීනව සාමාජික රටවල් අතර ඇති කරගත් වෙනත් ගිවිසුම් මඟින් සංශෝධනනයට ලක් විය. 1992 දී මාස්ට්‍රිච්ට් හී දි අත්සන් තබන ලද යුරෝපා සංගම් ගිවිසුම මඟින් දෙවන සහ තුන්වන ස්තම්භයන් පිහිටුවන ලදී. දෙවන ස්තම්භය මඟින් යුරෝපා සංගමයේ පොදු විදේශ සහ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන අතර තුන්වන ස්තම්භය මඟින් අපරාධ සම්බන්ධ පොලිස් සහ අධිකරණ සහයෝගීතාවන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනු ලබයි.
 
'''යුරෝපියානු සංගමය''' ('''EU''') යනු, ප්‍රාථමික වශයෙන් <!--Please do not remove this. Parts of Spain and France are outside Europe, and the geographical location of Cyprus is not clear. This word has been extensively discussed.--> [[යුරෝපය|යුරෝපයෙහි]] පවතින [[යුරෝපියානු සංගමයෙහි සාමාජික රාජ්‍යය |සාමාජික රාජ්‍යයන් {{EUnum}} ක්]] වෙතින් සමන්විත [[දේශපාලන සංගමය |දේශපාලනික-]][[ආර්ථික සංගමය|ආර්ථික සංගමයකි]].
[[Category:යුරෝපා සංගමය]]

සංස්කරණ

553

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/435017" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි