"රිචඩ් ද සොයිසා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

එමෙන්ම රිචර්ඩ් දී සොයිසාගේ මව පිළිබඳව වාර්තාමය චිත්‍රපටයක් රූගත කරමින් සිටියදී ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය විසින් 2015 පෙබරවාරි 13 දින වාරණයට ලක් කෙරුණි. එම ච්ත්‍රපටය " දේ ඩාන්සින් එලෝන් " ( They Dance Alone ) යනුවෙන් නම්කොට තිබුණි.
 
===පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂයේ ඉල්ලීම් ===
===Government response===
රිචඩ් ද සොයිසාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් කොමිසමක් පත්කරන ලෙස 1990 මාර්තු 20 වෙනි දින විපක්ෂය විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉල්ලා සිටියහ. එයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් එවකට සිටි රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය රන්ජන් විඡේරත්න විසින් ප්‍රකාශකොට සිටියේ සෑම මිනිමරුමකටම කොමිසමක් පත්කළ නොහැකි බවය. පසුව 1990 සැප්තැම්බර් මාසයේදී විපක්ෂය විසින් ඝාතනය සම්බන්ධව කොමිසමක් පිහිටුවන ලෙස ඉල්ලා ඒකාබද්ද යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කෙරුණි. මෙම යෝජනාව වෙනුවෙන් සිරිමා බණ්‌ඩාරනායක ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 21 දෙනෙකු අත්සන් තබා තිබුණි. එම ඉල්ලීම සහ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්‌තකයට ඇතුලත් කලද රජය විසුරුවන තෙක් කිසිඳු ක්‍රියාමාර්ගයක් නෙගෙන තිබුණි.
At the inquest the following day, Dr. Saravanamuttu stated that she could identify two of the abductors. Three months later, she saw one of the abductors on television. He was a high-ranking police officer. She informed her lawyer who brought it to the notice of both the Magistrate conducting the inquiry into the incident and the police.<ref name="HumanRights">{{cite web|url=http://www.sangam.org/FB_REPORTS/98rappv.htm|title=Impunity|accessdate=2007-04-22|author=Ndiaye, Bacre|date=1997|publisher=Commisson on Human Rights}}</ref>
 
However, the suspect was not arrested and the lead was ignored.<ref name="HumanRights"/> Both Dr. Saravanamuttu and her lawyer, Batty Weerakoon, subsequently received death threats.<ref name="HumanRights"/> Police officers assigned to guard Batty Weerakoon have also received similar threats.<ref name="HumanRights"/> Dr. Saravanamuttu later became an [[activist]] for missing people and died in 2004.
 
In 2005, [[Assistant Superintendent of Police]] Lal Priyantha Darmasiri Ranchagoda, Officer in Charge Bodeniya Gamlath Gedara Devasurendra and [[Sergeant]] Mahawedikkarage Sarathchandra were indicted for de Zoysa's murder.<ref name="AffairsGov">{{cite web|url=http://www.dailynews.lk/2005/01/29/new21.html|title=Four men dragged Richard down the stairs - says witness|accessdate=2007-04-22|date=2005|publisher=Daily News}}</ref> They were acquitted of all charges on November 9, 2005 by Colombo High Court Judge Rohini Perera; she stated that the evidence presented by the prosecution was "contradictory and not credible".<ref name="FreeMedia">{{cite web|url=http://www.freemediasrilanka.org/index.php?action=con_news_full&id=56&section=news|title=All accused in Richard de Zoysa killing acquitted|accessdate=2007-04-22|date=2005|publisher=Freemedia}}</ref>
 
==Aftermath==
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/419974" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි