"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
සුළු
 
== සිංහල භාෂාවේ අක්ෂර ==
{| class="wikitable"
 
|-
ස්වර (පණකුරු )
| ස්වර (පණකුරු ) || අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ (අං අඃ)
|-
(අං අඃ)
| ව්‍යාංජනාක්ෂර (ගතකුරු) || ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ
ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ
ච ඡ ඦ ඣ ඤ ඦ
ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ
ය ර ල ව
ශ ෂ ස හ ළ ෆ
|}
 
== අක්ෂර වර්ග කිරීම ==
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/264967" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි