"සිංහල භාෂාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

'''තදකුරු පෙළ'''== '''සිංහල පරිගණක යෙදුම්''' ==
 
* [http://wiki.mrt.ac.lk/sinhala/index.php?title=Main_Page '''පරිගණකයේ භාවිතාකරණ සිංහල වචන''' ('''සිංහල වචන පිටුව. ''')]
** [http://wiki.mrt.ac.lk/sinhala/index.php?title=%E0%B7%80%E0%B6%A0%E0%B6%B1_%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80 '''පරිගණකයේ භාවිතාකරණ සිංහල වචන ලයිස්තුව''']
** [http://wiki.mrt.ac.lk/sinhala/index.php?title=%E0%B6%B1%E0%B7%80_%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B6%BD_%E0%B7%80%E0%B6%A0%E0%B6%B1 පරිගණකයේ භාවිතාකරණ නව සිංහල වචන ලයිස්තුව]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/127531" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි