කෙටි පිටු

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎සුවිනීතා වීරසිංහ ‎[එක් බයිටයක්]
 2. (ඉති) ‎අභිෂේකය ‎[එක් බයිටයක්]
 3. (ඉති) ‎ග්‍රෙගරි වැව ‎[එක් බයිටයක්]
 4. (ඉති) ‎3 බලශක්ති විභවය ‎[එක් බයිටයක්]
 5. (ඉති) ‎Randimal perera ‎[එක් බයිටයක්]
 6. (ඉති) ‎මේගන්, සසෙක්ස්හි ආදිපාදවරිය ‎[එක් බයිටයක්]
 7. (ඉති) ‎මානව ක්‍රියාකාරකම් නිසා සිදු වන හරිතාගාර ආචරණය ‎[එක් බයිටයක්]
 8. (ඉති) ‎ප‍ල්ලෙවෙල ‎[එක් බයිටයක්]
 9. (ඉති) ‎දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ ‎[එක් බයිටයක්]
 10. (ඉති) ‎Takeshi Kaneshiro ‎[එක් බයිටයක්]
 11. (ඉති) ‎Splenic artery ‎[එක් බයිටයක්]
 12. (ඉති) ‎චිත්‍රපට තිර රචනය ‎[එක් බයිටයක්]
 13. (ඉති) ‎Ruwan Srilal Dalpadado ‎[එක් බයිටයක්]
 14. (ඉති) ‎තමුත්තේගම ප්‍රධාන පාසැල් නාම ලේඛනය ‎[එක් බයිටයක්]
 15. (ඉති) ‎දේව් ජෝෂී ‎[එක් බයිටයක්]
 16. (ඉති) ‎Robert Bowne Minturn ‎[බයිට 3 ක්]
 17. (ඉති) ‎FLSC:ඉංග්‍රීසි ‎[බයිට 4 ක්]
 18. (ඉති) ‎කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ ‎[බයිට 6 ක්]
 19. (ඉති) ‎වත්කම් ‎[බයිට 8 ක්]
 20. (ඉති) ‎මධ්‍යම පලාතේ දිය ඇලි ලැයිස්තුව, ශ්‍රී ලංකාව ‎[බයිට 9 ක්]
 21. (ඉති) ‎Asian Athletics Championships ‎[බයිට 12 ක්]
 22. (ඉති) ‎රජ මාලිගා ‎[බයිට 12 ක්]
 23. (ඉති) ‎දකුණු ආසියාවේ ලෝක උරුම අඩවි ලැයිස්තුව ‎[බයිට 13 ක්]
 24. (ඉති) ‎Hambanthota special places ‎[බයිට 14 ක්]
 25. (ඉති) ‎ලංකාවේ මධ්‍යම පලාතේ දියඇලි ‎[බයිට 15 ක්]
 26. (ඉති) ‎චීනයේ භාෂා ‎[බයිට 15 ක්]
 27. (ඉති) ‎සොංක්‍රන් (තායිලන්තය) ‎[බයිට 16 ක්]
 28. (ඉති) ‎Amar Shonar Bangla ‎[බයිට 17 ක්]
 29. (ඉති) ‎දකුණු නැගෙනහිර ක්‍රී භාෂාව ‎[බයිට 17 ක්]
 30. (ඉති) ‎St. Thomas' College, Matara ‎[බයිට 18 ක්]
 31. (ඉති) ‎( 2) මුගලන් රජතුමා ‎[බයිට 20 ක්]
 32. (ඉති) ‎ඊජිප්තු භූමදාන චාරිත්‍ර සහ මූලලේඛ ‎[බයිට 25 ක්]
 33. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය (1948-වර්තමානය) ‎[බයිට 25 ක්]
 34. (ඉති) ‎ශාස්ත්‍රීය භෞතික විද්‍යාව ‎[බයිට 26 ක්]
 35. (ඉති) ‎රත්මලාන අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපල ‎[බයිට 27 ක්]
 36. (ඉති) ‎ශි‍්‍රයානි අමරසේන ‎[බයිට 27 ක්]
 37. (ඉති) ‎ප්‍රවර්ග:ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන ‎[බයිට 27 ක්]
 38. (ඉති) ‎Android (operating system) ‎[බයිට 27 ක්]
 39. (ඉති) ‎විදයාව හා තාක්ෂණෙව්දය නූතන සමාජය කෙරහි බලපාන ආකරය ‎[බයිට 28 ක්]
 40. (ඉති) ‎පුස්තකාලයෙන් ඇති ප්‍රයෝජන ‎[බයිට 28 ක්]
 41. (ඉති) ‎අභිධර්මයේ ප්‍රභවය ‎[බයිට 28 ක්]
 42. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ තඹුත්තේගම කලාපයෙහි රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව ‎[බයිට 28 ක්]
 43. (ඉති) ‎මාර්ග හා මහා මාර්ග ලැයිස්තුව ‎[බයිට 28 ක්]
 44. (ඉති) ‎ප්‍රොපනැල් ‎[බයිට 30 ක්]
 45. (ඉති) ‎ස්වරය ‎[බයිට 31 ක්]
 46. (ඉති) ‎ලංකේය වේදිකා නාට්‍ය ‎[බයිට 31 ක්]
 47. (ඉති) ‎සමානුපාතික නියෝජනය ‎[බයිට 31 ක්]
 48. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/ඉ ‎[බයිට 31 ක්]
 49. (ඉති) ‎කථක් නර්ථන ‎[බයිට 31 ක්]
 50. (ඉති) ‎බලන් කඩතුරා හැරදෑසේ ‎[බයිට 31 ක්]

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:කෙටි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි