කෙටි පිටු

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎හරකා ‎[එක් බයිටයක්]
 2. (ඉති) ‎ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් (අයිපීඑල්) තරගාවලියේ වාර්තා සහ සංඛ්‍යාන තොරතුරු ලැයිස්තුව ‎[එක් බයිටයක්]
 3. (ඉති) ‎ශෂී විජේන්ද්‍ර ‎[එක් බයිටයක්]
 4. (ඉති) ‎දීපා මා ( දීපා ගේ මව ) ‎[එක් බයිටයක්]
 5. (ඉති) ‎ලුවාං පෝ වෑන් සුචින්නෝ ‎[එක් බයිටයක්]
 6. (ඉති) ‎පේමතෝ ජායතී සෝකෝ ‎[එක් බයිටයක්]
 7. (ඉති) ‎Vishwakarma ‎[එක් බයිටයක්]
 8. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ‎[එක් බයිටයක්]
 9. (ඉති) ‎සෙප් බ්ලැටර් ‎[එක් බයිටයක්]
 10. (ඉති) ‎නාඩගම් පිළිබඳ මත ‎[එක් බයිටයක්]
 11. (ඉති) ‎ක්වොන්ටම් ඉලෙක්ට්‍රෝනික විද්‍යාව ‎[එක් බයිටයක්]
 12. (ඉති) ‎මැකාවු ‎[එක් බයිටයක්]
 13. (ඉති) ‎වින්ඩෝස් 3.1x ‎[එක් බයිටයක්]
 14. (ඉති) ‎Sugunthan kesigan ‎[එක් බයිටයක්]
 15. (ඉති) ‎පරිශීලක කතෝලික ‎[එක් බයිටයක්]
 16. (ඉති) ‎පරිශීලක ඇමතිවරයකි ‎[එක් බයිටයක්]
 17. (ඉති) ‎THIS IS IT ප්‍රසංගය ‎[එක් බයිටයක්]
 18. (ඉති) ‎Chamindu sulakkhana ‎[එක් බයිටයක්]
 19. (ඉති) ‎පී. බී. දිසානායක ‎[එක් බයිටයක්]
 20. (ඉති) ‎Bgtgtb ‎[එක් බයිටයක්]
 21. (ඉති) ‎Eyesight Comic ‎[එක් බයිටයක්]
 22. (ඉති) ‎රුසියාව (වක්‍රෝක්තිහරණය) ‎[එක් බයිටයක්]
 23. (ඉති) ‎පරිගණක තාක්ෂණයේ වාසි අවාසි." ‎[එක් බයිටයක්]
 24. (ඉති) ‎ආසියාවේ ස්වාධීන රාජ්‍යයන් සහ පරාධීන ප්‍රදේශ ලැයිස්තුව ‎[එක් බයිටයක්]
 25. (ඉති) ‎අනුත්‍රිකාස්ථිය ‎[බයිට 2 ක්]
 26. (ඉති) ‎දෙවන මුගලන් රජතුමා ‎[බයිට 2 ක්]
 27. (ඉති) ‎ටොයෝටා ‎[බයිට 3 ක්]
 28. (ඉති) ‎යයනමබ ‎[බයිට 4 ක්]
 29. (ඉති) ‎චිත්‍රසේනන් තුරුමාල් නොහොත් රමණී ‎[බයිට 4 ක්]
 30. (ඉති) ‎Mass Movement in Asia ‎[බයිට 5 ක්]
 31. (ඉති) ‎Vtrfvvr ‎[බයිට 5 ක්]
 32. (ඉති) ‎පියතුමා (ආගමික) ‎[බයිට 6 ක්]
 33. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත සමය ‎[බයිට 6 ක්]
 34. (ඉති) ‎ආරම්භක තිරය ‎[බයිට 6 ක්]
 35. (ඉති) ‎2007 Asian Athletics Championships ‎[බයිට 6 ක්]
 36. (ඉති) ‎ශ්‍රී ලංකාවේ අලින් ‎[බයිට 7 ක්]
 37. (ඉති) ‎List of cheeses ‎[බයිට 7 ක්]
 38. (ඉති) ‎කොල්ලුපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත හිමි ‎[බයිට 7 ක්]
 39. (ඉති) ‎CAPTCHA ‎[බයිට 7 ක්]
 40. (ඉති) ‎Ostrich Wikipedia ‎[බයිට 7 ක්]
 41. (ඉති) ‎මධ්‍යධරණි මුහුද ‎[බයිට 7 ක්]
 42. (ඉති) ‎ටොලමිගේ ග්‍රහමණ්ඩල සැකැස්ම ‎[බයිට 8 ක්]
 43. (ඉති) ‎බැම ‎[බයිට 9 ක්]
 44. (ඉති) ‎ජලය යන්නට සමාන පද ‎[බයිට 9 ක්]
 45. (ඉති) ‎W. L. Garrison ‎[බයිට 9 ක්]
 46. (ඉති) ‎ලිංගික පෙළගැස්ම ‎[බයිට 9 ක්]
 47. (ඉති) ‎පැරකුබා ජාතකය ‎[බයිට 9 ක්]
 48. (ඉති) ‎දකුණු ඇමෙරිකාවේ රටවල් ලයිස්තුව ‎[බයිට 9 ක්]
 49. (ඉති) ‎Nisi dominus frustra ‎[බයිට 9 ක්]
 50. (ඉති) ‎බැප්ටිස්ට් සිංහල පාසල ‎[බයිට 10 ක්]

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:කෙටි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි