විශ්‍‍වකෝෂ‍යක් (අක්ෂර වින්‍යාසයේදී encyclopedia හෝ encyclopædia) යනු

Brockhaus Enzyklopädie in 1902
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍&oldid=421002" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි