විශ්වවිද්‍යාල යනු උසස් අධ්‍යාපනය සහ පර්යේෂණය කරන අතර සියලුම ශාස්ත්‍රාලීය උපාධීන් ප්‍රදානය කිරීමට හැකියාව ඇති අධ්‍යයනායතන වේ.

The University of Bologna in Italy, founded in 1088, is the world's oldest university in continuous operation.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
 
විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විශ්වවිද්‍යාල&oldid=624316" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි