විලියම් වොලස්
උපත
මිය යාම23 අගෝස්තු 1305
මිය යාමට හේතුවඑල්ලා මැරීම, ඇද ගෙන යෑම සහ සිව් කඩකට වෙන්කිරීම
රැකියාව ස්කොට්ලන්ත නිදහස් යුද්ධයන්හී ආඥාපති
දරුවන්ලේඛතගත කිසිවකු නැත
දෙමව්පියන්(s)පියා: ඇලන් හෝ මැල්කම් වොලස්; මව: නොදනී.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විලියම්_වොලස්&oldid=350683" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි