විමෝචිතයන් වෙළඳාම

A coal power plant in Germany. Due to emissions trading, coal may become less competitive as a fuel.

විශ්ලේෂණයසංස්කරණය

ඉතිහාසයසංස්කරණය

උදාහරණසංස්කරණය

ආර්ථික විද්‍යා න්‍යායන් එක්කිරීමසංස්කරණය

ඔස්ට්‍රේලියාවසංස්කරණය

යුරෝපියානු සංගමයසංස්කරණය

නවසීලන්තයසංස්කරණය

එක්සත් රාජධානියසංස්කරණය

කාබන් වෙළදපොලසංස්කරණය

ව්‍යාපාරික ප්‍රතිචාරසංස්කරණය

විවේචනසංස්කරණය

මේවාත් බලන්නසංස්කරණය

සැකිල්ල:EnergyPortal

යොමුවසංස්කරණය

බාහිර සබැදුම්සංස්කරණය

සාමන්‍ය වෙළදාමසංස්කරණය

කාබන් වෙළදාමසංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විමෝචිතයන්_වෙළඳාම&oldid=440512" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි