වින්ඩෝස් 95

1995 දී මිනිසුන් අතරට පැමිණි මයික්‍රසෝෆ් විසින් නිපදවූ මෙහෙයුම් පද්ධතියකී

වින්ඩෝස් 95 යනු, පාරිභෝගික-දිශානත චිත්‍රණ-අතුරුමුහුණතක් සහිත මෙහෙයුම් පඬතියකි. 1995 අගෝස්තු 24 දින මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලදී.

වින්ඩෝස් 95
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් පවුලේ සාමාජිකයෙකි
ගොනුව:Am windows95 desktop.png
වින්ඩෝස් 95 හි තිරරූපකයක්
විකාශකයා
මයික්‍රොසොෆ්ට්
නිකුතු
නිකුත්වූ දිනය24 August 1995 (info)
වත්මන් සංස්කරණය4.00 OEM Service Release 2.5 (OSR2.5) (Build 950)
(4.00.950 C) (නොවැම්බර් 26, 1997; වසර 26 කට පෙර (1997-11-26)) (info)
මූලාශ්‍ර ආකෘතියනිමවූ මූලාශ්‍ර
බලපත්‍රයමයික්‍රොසොෆ්ට් EULA
කර්නල් වර්ගය ඒකශෛලමය
කරළි සහයIA-32
පූර්වගමනය කළේවින්ඩෝස් 3.1x
සාර්ථක කළේවින්ඩෝස් 98
සහය දැක්වීමේ තත්වය
2001 දෙසැම්බර් 31 පසු සහය නොදක්වන ලදී
ගොනුව:Windows95BOXSHOT.png
Microsoft Windows 95 operating system cover shot
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_95&oldid=498074" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි