වින්ඩෝස් 95 යනු, පාරිභෝගික-දිශානත චිත්‍රණ-අතුරුමුහුණතක් සහිත මෙහෙයුම් පඬතියකි. 1995 අගෝස්තු 24 දින මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලදී.

වින්ඩෝස් 95
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් පවුලේ සාමාජිකයෙකි
Windows 95 logo.svg
Am windows95 desktop.png
වින්ඩෝස් 95 හි තිරරූපකයක්
විකාශකයා
මයික්‍රොසොෆ්ට්
නිකුතු
නිකුත්වූ දිනය24 August 1995 (info)
වත්මන් සංස්කරණය4.00 OEM Service Release 2.5 (OSR2.5) (Build 950)
(4.00.950 C) (නොවැම්බර් 26, 1997; වසර ගණනකට 22 ක් පෙර (1997-11-26)) (info)
මූලාශ්‍ර ආකෘතියනිමවූ මූලාශ්‍ර
බලපත්‍රයමයික්‍රොසොෆ්ට් EULA
කර්නල් වර්ගය ඒකශෛලමය
කරළි සහයIA-32
පූර්වගමනය කළේවින්ඩෝස් 3.1x
සාර්ථක කළේවින්ඩෝස් 98
සහය දැක්වීමේ තත්වය
2001 දෙසැම්බර් 31 පසු සහය නොදක්වන ලදී
ගොනුව:Windows95BOXSHOT.png
Microsoft Windows 95 operating system cover shot
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_95&oldid=250889" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි