වින්ඩෝස් ගගන යනු ග්‍රාපිකරූපී පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් වන අතර වින්ඩෝස් විස්ටා සහ වින්ඩෝස් 7 වැනි මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ඇති බොහෝ සංස්කරණවල පොදුවේ භාවිතවන තේමාව (theme) කි.

වින්ඩෝස් ගගන
Windows Aero logo
ගොනුව:Aero Example.png
කවුළු රැළි තිර වැනි "කැඩපත", වින්ඩෝස් ගගනෙහි විශිෂ්ට ලක්ෂණය.
සංවර්ධක(යෝ)මයික්‍රෝසොෆ්ට්
මෙහෙයුම් පද්ධතියවින්ඩෝස් විස්ටා, වින්ඩෝස් 7
වර්ගයක්ෂුද්‍ර පරිගණක වටපිටාව
බලපත්‍රයEULA
වෙබ් අඩවියවින්ඩෝස් 7 ගගනෙහි ලක්ෂණ පිටුව

ඉතිහාසයසංස්කරණය

වින්ඩෝස් 7සංස්කරණය

පරිශීලක අතුරු මුහුණතසංස්කරණය

ගගන විජ්ජාකරුසංස්කරණය

දැනුම්දීම්සංස්කරණය

අකුරුසංස්කරණය

වාක්‍යාංශ විලාසයසංස්කරණය

ගගන පණගැන්වීමසංස්කරණය

අවශ්‍යතාසංස්කරණය

මේවාද බලන්නසංස්කරණය

විමර්ශණසංස්කරණය

බාහිර සැබැදිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_ගගන&oldid=250937" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි