වින්ඩෝස් ගගන යනු ග්‍රාපිකරූපී පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් වන අතර වින්ඩෝස් විස්ටා සහ වින්ඩෝස් 7 වැනි මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ඇති බොහෝ සංස්කරණවල පොදුවේ භාවිතවන තේමාව (theme) කි.

වින්ඩෝස් ගගන
Windows Aero logo
ගොනුව:Aero Example.png
කවුළු රැළි තිර වැනි "කැඩපත", වින්ඩෝස් ගගනෙහි විශිෂ්ට ලක්ෂණය.
සංවර්ධක(යෝ)මයික්‍රෝසොෆ්ට්
මෙහෙයුම් පද්ධතියවින්ඩෝස් විස්ටා, වින්ඩෝස් 7
වර්ගයක්ෂුද්‍ර පරිගණක වටපිටාව
බලපත්‍රයEULA
වෙබ් අඩවියවින්ඩෝස් 7 ගගනෙහි ලක්ෂණ පිටුව

ඉතිහාසය

සංස්කරණය

වින්ඩෝස් 7

සංස්කරණය

පරිශීලක අතුරු මුහුණත

සංස්කරණය

ගගන විජ්ජාකරු

සංස්කරණය

දැනුම්දීම්

සංස්කරණය

වාක්‍යාංශ විලාසය

සංස්කරණය

ගගන පණගැන්වීම

සංස්කරණය

අවශ්‍යතා

සංස්කරණය

මේවාද බලන්න

සංස්කරණය

විමර්ශණ

සංස්කරණය

බාහිර සැබැදි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩෝස්_ගගන&oldid=593372" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි