සරල විද්‍යුත් කෝෂයක්

Referencesසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විද්‍යුත්_කෝෂ&oldid=251592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි