විද්‍යා නිධි (ඉංග්‍රීසි: Vidya Nidhi) යනු පුද්ගලයෙකු විසින් හිමිකරගත් "ප්‍රශංසනීය විද්‍යා සහ තාක්ෂණ ජයග්‍රහණ" උදෙසා එම පුද්ගලයා වෙත පිරිනමනු ලබන ශ්‍රී ලාංකික ජාතික ගෞරව අභිධානයකි.[1] සාම්ප්‍රදායිකව අභිධානලාභියාගේ නාමය ඉදිරියෙන් විද්‍යා නිධි යන්න, පදවි නාමයක් හෝ උපසර්ග නාමයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ. විද්‍යා නිධි අභිධානය, ශ්‍රී ලංකා ශිඛාමණී අභිධානයට පහළින් පිහිටි ඊළග ප්‍රමුඛ ගෞරව නාමයයි.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

සැකිල්ල:ශ්‍රී ලංකාවේ ගෞරව අභිධාන සහ පදක්කම්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විද්‍යා_නිධි&oldid=396415" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි