විද්‍යාවේ දර්ශනය (ඉංග්‍රීසි:  Philosophy of science) යනු දර්ශනවේදයේ ශාඛාවකි.

හැඳින්වීම

සංස්කරණය

නවීන විද්‍යාව නිර්වචනය

සංස්කරණය
 
Karl Popper in the 1980s


විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම

සංස්කරණය

විද්‍යාව සාධාරණීකරණය කිරීම

සංස්කරණය
 
The expectations chickens might form about farmer behavior illustrate the "problem of induction".

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

පාද සටහන්

සංස්කරණය


භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
 
විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විද්‍යාවේ_දර්ශනය&oldid=544785" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි