විජය (වක්‍රෝක්තිහරණය)

(විජය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

විජය යන්නෙන් පහත දෑ අදහස් විය හැක:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විජය_(වක්‍රෝක්තිහරණය)&oldid=406642" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි