විකිපීඩියා:වෙක්ටර්

වෙක්ටර් යනු ප්‍රවේශ්‍යතාවය ඉහළ නැංවීමෙහි අභිලාෂය සහිතව 2009 දී ප්‍රවර්ධනය කෙරුණු මාධ්‍යවිකි ඡවියක් සහ දිගුවකි. 2010 දී එය මාධ්‍යවිකියේ පෙරනිමි ඡවිය බවට පත්විය (SVN වෙනස 66383 හිදී).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:වෙක්ටර්&oldid=240025" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි