වික්ටෝරියා උද්‍යානය, නුවරඑළිය

වික්ටෝරියා උද්‍යානය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ, නුවරඑළිය නගරයේ ඉදි කොට ඇති, මහජන උද්‍යානයකි.[1]

වික්ටෝරියා උද්‍යානය, නුවරඑළිය
Victoria Park, Nuwara Eliya
පිහිටීමනුවරඑළිය, ශ්‍රී ලංකාව
වපසරියඅක්කර 27
නඩත්තු කිරීමනුවරඑළිය නගර සභාව
තත්වයවසර පුරාම විවෘතයි

අතීතයේ නුවරඑළියේ සංචාරයකට පැමිණි ජර්මන් කුමරියක විසින්, සමාරම්භයේදී මෙම භූමිය තුල ඕක් පැලයක් ඉන්දුවා තිබෙන බවද සඳහන් වෙයි.

නම් කිරීමසංස්කරණය

1987 වර්ෂයේ යෙදී තුබුණු වික්ටෝරියා රැජිනගේ දියමන්ති සංවත්සරය සිහිවීම වෙනුවෙන්, උද්‍යානය වික්ටෝරියා උද්‍යානය ලෙස නම් කරන ලදී.[2]

මේවාද බලන්නසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය