වානේ (ඉංග්‍රීසි:  Steel) යනු මිශ්‍ර ලෝහයකි.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වානේ&oldid=514765" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි