වාත්ස්‍යායන යනු ක්‍රිව දෙවන සියවසෙහි පමණ ඉන්දියාවෙහි ජීවත්වූයේ යැයි විශ්වාස කෙරෙන වෛදික සම්ප්‍රදායට අයත් ඉන්දියානු දර්ශනවේදියෙකි [1][2].

  1. සංරක්ෂිත පිටපත, http://www.readbookonline.net/read/19129/54819/, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2017-12-09 
  2. http://www.alternet.org/story/86582/a_brief_history_of_the_kama_sutra
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වාත්ස්‍යායන&oldid=593320" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි